Veseli nas, da ste izrazili zanimanje za naše storitve. Vaša pravica do zasebnosti in varovanje vaših osebnih podatkov sta prioriteti podjetja Perunika varnost d.o.o. Našo spletno stran in vse njene podstrani lahko mirno uporabljate, ne bi bi za to potrebovali pustiti kakršnekoli osebne podatke, vendar v kolikor želite dostopati do dodatnih storitev našega podjetja, je minimalna obdelava osebnih podatkov nujna. V kolikor je obdelava osebnih podatkov nujna in ni izrecne zakonske podlage zanjo, vedno pridobimo soglasje uporabnika zanjo.

Obdelava osebnih podatkov, kot so ime in priimek, naslov, elektronski naslov ali telefonska števila uporabnika, bo vedno v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, v nadaljevanju GDPR). Namen te Izjave o zasebnosti je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako te pravice uveljavljati.

Kot upravljalec osebnih podatkov je podjetje Perunika varnost d.o.o. sprejelo številne tehnične in oranizacijske ukrepe, da bi zagotovila celovito varnost obdelanih osebnih podatkov. Vseeno ima vsaka komunikacija preko interneta v teoriji možne varnostne luknje, zato absolutne varnosti nikoli ni mogoče zagotoviti. Vsak uporabnik ima zato pravico svoje osebne podatke sporočiti preko alternativnih medijev, npr. preko telefona.

1. Definicije

Izjava o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov s strani podjetja Perunika varnost d.o.o. temelji na definicijah v GDPR. Da bi našo izjavo lažje razumeli, spodaj pojasnjujemo uporabljeno terminologijo.

         a) Osebni podatki:

pomenijo katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom oziroma uporabnikom, na katerega se ti osebni podatki nanašajo (v nadaljevanju posameznik); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

         b) Posameznik

Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti in katerega osebne podatke upravlja upravljalec osebnih podatkov.

         c) Obdelava osebnih podatkov

Pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

         d) Omejevanje obdelave osebnih podatkov

Pomeni označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejitve njihove obdelave v prihodnosti. 

         e) Avtomatizirano oblikovanje profilov (profiliranje)

Pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika.

         f) Anonimizacija (tudi pseudonimizacija)

Pomeni obdelavo osebnih podatkov na način, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku.

         g) Upravljalec

Pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave; kadar namene in sredstva obdelave določa pravo EU ali pravo države članice, se lahko upravljalec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo s pravom EU ali pravom države članice.

         h) Obdelovalec

Pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljalca.

         i) Prejemnik

Pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu zaupani osebni podatki, naj gre za tretjo osebo ali ne. Obenem javne osebe, ki prejemajo osebne podatke v skladu z nacionalno zakonodajo, niso označene kot prejemnice.

         j) Tretje osebe

Pomenijo fizične ali pravne osebe, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so pooblaščene s strani obdelovalca ali upravljalca za obdelovanje osebnih podatkov.

         k) Soglasje

Soglasje posameznika je svobodno, samostojno in specifično strinjanje, s katerim posameznik izrazi željo, da se njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen.

2. Ime in naslov upravljalca z osebnimi podatki

Upravljalec osebnih podatkov za namen Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o elektronskih komunikacijah ter GDPR je:

Perunika varnost d.o.o.

Letališka cesta 32j

1000 Ljubljana

Telefon: 064 252 242 (sprejemamo tudi SMS sporočila)

Elektronski naslov: info@perunika.org

Spletna stran: https://perunika.org

3. Piškotki

Spletne strani podjetja Perunika varnost d.o.o. uporabljajo piškotke. Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku.

Večina spletnih strani danes uporablja piškotke. Preko piškotkov vas spletna stran prepozna, si z njimi zapomni podatke o vašem obisku in vam omogoči prijazno ter enostavnejšo spletno storitev.

S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino na naši spletni strani, si zapomnimo vaše preference in beležimo obisk naše spletne trgovine. Brskanje po naši spletni trgovini je s piškotki prijetnejše, hitrejše in učinkovitejše.

Uporabnik lahko kadarkoli prepreči uporabo piškotkov spletne strani preko internetnega brskalnika. Tudi že nastavljene in uporabljene piškotke je mogoče kadarkoli izbrisati. V kolikor deaktivirate uporabo piškotkov naše spletne strani, določene funkcije spletne strani ne bodo več delovale.

4. Zbiranje splošnih podatkov in informacij

Spletna stran podjetja Perunika varnost d.o.o. zbira vrsto splošnih podatkov in informacij, ko posameznik obišče spletno mesto. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v datotekah dnevnika strežnika. Zbrani so lahko: (1) uporabljeni tipi brskalnikov in uporabljene različice, (2) operacijski sistem, ki ga uporablja sistem za dostop, (3) spletno mesto, iz katerega se dostopa do našega spletnega mesta (tako imenovan napotitelj), (4) podstrani spletne strani, (5) datum in čas dostopa do spletne strani, (6) naslov internetnega protokola (naslov IP), (7) ponudnik internetnih storitev dostopnega sistema in (8) vse druge podobne podatke in informacije, ki se lahko uporabijo v primeru napadov na naše sisteme informacijske tehnologije.

Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij Perunika varnost d.o.o. o posamezniku ne sklepa nobenih zaključkov. Namesto tega so te informacije potrebne, da (1) pravilno dostavimo vsebino našega spletnega mesta, (2) optimiziramo vsebino naše spletne strani in njeno oglaševanje, (3) zagotovimo dolgoročno sposobnost preživetja naših sistemov informacijske tehnologije in spletne tehnologije in (4) organom kazenskega pregona zagotovimo informacije, potrebne za kazenski pregon v primeru spletnega napada. Zato Perunika varnost d.o.o. statistično analizira anonimno zbrane podatke in informacije s ciljem povečati varstvo podatkov in varnost podatkov našega podjetja in zagotoviti optimalno raven varstva osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Anonimni podatki datotek dnevnika strežnika so shranjeni ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih zagotovi posameznik.

5. Registracija na naši spletni strani

Posameznik ima možnost, da se na spletni strani upravljavca registrira z navedbo osebnih podatkov. Kateri osebni podatki se pošljejo obdelovalcu določi ustrezna vhodna maska, uporabljena za registracijo. Osebni podatki, ki jih vnese posameznik, se zbirajo in shranjujejo izključno za interno uporabo s strani upravljalca in za lastne namene. Upravljalec lahko določene osebne podatke preda obdelovalcu za namene storitve (npr. paketni distribuciji, dostavni službi), ki pa tudi uporablja te osebne podatke izključno za interno rabo.

Z registracijo na spletni strani upravljalca se shranjuje tudi IP naslov, ki ga določi ponudnik internetnih storitev (ISP) in je v uporabi posameznika, datum in čas registracije. Shranjevanje teh podatkov poteka na podlagi tega, ker je to edini način za preprečevanje zlorabe naših storitev in, če je potrebno, da se omogoči preiskavo storjenih kaznivih dejanj. Shranjevanje teh podatkov je torej potrebno za zavarovanje upravljalca. Ti podatki se ne posredujejo tretjim osebam, razen če obstaja zakonska obveznost prenosa podatkov ali če je prenos namenjen kazenskemu pregonu.

Registracija posameznika s prostovoljno navedbo osebnih podatkov omogoča upravljalcu, da ponudi posamezniku vsebino ali storitve, ki so lahko dostopni samo registriranim uporabnikom zaradi narave teh storitev ali vsebin. Registrirane osebe lahko kadarkoli spremenijo osebne podatke, določene med registracijo, ali pa jih popolnoma izbrišejo iz podatkovnega strežnika upravljalca.

Upravljalec podatkov bo kadarkoli zagotovil informacije na zahtevo vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo podatki, in sicer o tem, kateri osebni podatki se hranijo o posamezniku. Poleg tega bo upravljalec na zahtevo posameznika popravil ali izbrisal osebne podatke posameznika, če ni drugih zakonskih obveznosti njihovega skladiščenja (npr. davčne obveznosti). Posamezniku so v zvezi z upravljanjem njegovih osebnih podatkov na voljo kot kontatkne osebe vsi zaposleni upravljalca.

6. Naročnina na novice (newsletter)

Uporabniki spletne trgovine in spletne strani podjetja Perunika varnost d.o.o. imajo možnost naročnine na novice (newsletter). Kateri osebni podatki se pošljejo obdelovalcu določi ustrezna vhodna maska, uporabljena za prijavo.

Perunika varnost d.o.o. redno obvešča svoje stranke in poslovne partnerje s pomočjo naročnine o ponudbah podjetja. Novice lahko prejemajo le posamezniki, (1) ki imajo veljaven e-poštni naslov in (2) se prostovoljno prijavijo nanje.

Na elektronski naslov posameznika bo ob prijavi poslan potrditveni e-mail iz pravnih razlogov (t. i. dvojni opt-in postopek). Ta potrditvena e-pošta se uporablja za dokazovanje, ali je lastnik e-poštnega naslova pooblaščen za prejemanje novic na ta naslov.

S prijavo na novice se shranjuje tudi IP naslov, ki ga določi ponudnik internetnih storitev (ISP) in je v uporabi posameznika, datum in čas registracije. Shranjevanje teh podatkov poteka na podlagi tega, da je to edini način za preprečevanje zlorabe naših storitev in, če je potrebno, da se omogoči preiskavo storjenih kaznivih dejanj. Shranjevanje teh podatkov je torej potrebno za zavarovanje upravljalca. Ti podatki se ne posredujejo tretjim strankam, razen če obstaja zakonska obveznost prenosa podatkov ali če je prenos namenjen kazenskemu pregonu.

Osebni podatki, zbrani v okviru prijave na novice, bodo uporabljeni samo za pošiljanje novic. Poleg tega so lahko naročniki dodatno obveščeni o zadevah po elektronski pošti, če je to potrebno za delovanje storitve prejemanja novic ali okvirne prijave nanj, npr. v primeru sprememb ponudbe novic, ali v primeru spremembe tehničnih okoliščin. Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Posameznik naročnik na naše novice se lahko kadarkoli odjavi in preneha z njihovim prejemanjem. Tudi soglasje za shranjevanje osebnih podatkov lahko posameznik kadarkoli prekliče. Za preklic soglasja je v vsakem elektronskem sporočilu na voljo ustrezna povezava ('odjava'). Prav tako se lahko kadarkoli odjavite od novic neposredno na spletni strani upravljalca ali pa to sporočite upravljalcu na drugačen način (elektronska pošta, telefonski klic itd.).

7. Sledenje naročnini na novice

Sistem naročnine na novice podjetja Perunika varnost d.o.o. vsebuje tako imenovane 'sledilne pike' (tracking pixels). Sledilna pika je miniaturna grafika, vdelana v takšna e-poštna sporočila, ki se pošljejo v obliki HTML, da se omogoči snemanje in analizo. To omogoča statistično analizo uspeha ali neuspeha spletnih oglaševalskih akcij. Na podlagi vgrajene sledilne pike Perunika varnost d.o.o. lahko vidi, če in ko je posameznik odprl e-pošto in katere povezave v e-pošti je posameznik odprl.

Tovrstne osebne podatke, zbrane v sledilnih pikah, ki jih vsebujejo novice, hrani in analizira upravljalec Perunika varnost d.o.o., da bi optimiziral pošiljanje novic in prilagodil njihovo vsebino interesu posameznika. Ti osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Posamezniki so kadarkoli upravičeni do preklica soglasja, izdanega s postopkom dvojnega vpisa (opt-in). Po preklicu bodo ti osebni podatki izbrisani. Perunika varnost d.o.o. samodejno upošteva umik iz prejema novic kot preklic tega soglasja.

8. Možnost stika s podjetjem preko spletne strani

Spletna stran podjetja Perunika varnost d.o.o. omogoča direktno komunikacijo s podjetjem preko ustreznega formularja, ki zahteva vnos elektronskega naslova. V kolikor posameznik kontaktira podjetje (upravljalca) preko tega obrazca, se njegovi osebni podatki avtomatsko shranijo. Podatki so posredovani s strani posameznika upravljalcu prostovoljno in z namenom, da ga lahko podjetje kontaktira nazaj, oziroma odgovori na njegovo sporočilo. Ti osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. 

9. Rutinski izbris in blokiranje osebnih podatkov

Upravljalec obdeluje in hrani osebne podatke posameznika le za obdobje, ki je potrebno za doseganje namena skladiščenja, ali če ga evropski zakonodajalec ali drugi zakonodajalec odobri v zakonih ali predpisih, ki veljajo za upravljalca.

Če namen skladiščenja postane neupravičen ali se spremeni rok skladiščenja, ki ga je predpisal evropski zakonodajalec ali drug pristojni zakonodajalec, se osebni podatki rutinsko blokirajo ali izbrišejo v skladu z zakonskimi zahtevami.

10. Pravice posameznika

         a) Pravica do potrditve

Upravljalec potrebuje pred vsakim zbiranjem osebnih podatkov posameznika transparentno in prostovoljno soglasje posameznika o obdelavi njegovih podatkov. V kolikor se želi posameznik poslužiti te pravice, lahko kadarkoli kontaktira upravljalca.

         b) Pravica do vpogleda

Vsakemu posamezniku je zagotovljena pravica do vpogleda v svoje osebne podatke in do kopije teh. GDPR zagotovlja vpogled posameznika tudi v naslednje podatke:

namen obdelave;

kategorije osebnih podatkov;

prejemnike ali kategorije prejemnikov, s katerimi se osebni podatki delijo, zlasti v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

kjer je mogoče, predvideno obdobje, za katerega se bodo hranili osebni podatki, oziroma kriterij, po katerih se definira to obdobje;

obstoj pravice, da se zahteva od upravljalca pojasnitev ali izbris osebnih podatkov ali omejitev njihove obdelave;

obstoj pravice, da se poda pritožbo višji avtoriteti;

kjer se osebni podatki ne zbirajo s strani upravljalca, kakršnokoli informacijo od njihovem izvoru;

obstoj avtomatskega sprejemanja odločitev, vključno s profiliranjem, kot ga definira 22. (1) člen in 22. (4) člen GDPR in vsaj v teh primerih informacija o logiki za tem, kot tudi potrebi in posledicah take obdelave za posameznika.

Poleg tega ima posameznik pravico pridobiti informacijo, ali se njegovi osebni podatki pošiljajo v tretjo državo ali mednarodni organizaciji. V tem primeru ima posameznik pravico biti informiran o varnostnih mehanizmih pri tem prenosu.

V kolikor se želi posameznik poslužiti te pravice, lahko kadarkoli kontaktira upravljalca.

         c) Pravica do popravka

Vsakemu posamezniku je zagotovljena pravica do popravka svojih osebnih podatkov v bazah upravljalca. Glede na namen obdelave posameznih podatkov ima posamenik pravico do nepopolnih podatkov. V kolikor se želi posameznik poslužiti te pravice, lahko kadarkoli kontaktira upravljalca.

         d) Pravica do izbrisa

Vsakemu posamezniku je zagotovljena pravica do izbrisa svojih osebnih podatkov v bazah upravljalca, če so zagotovljeni naslednji pogoji:

osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so se začeli pridobivati;

posameznik umakne svojo privolitev, na podlagi katere se zbira podatke po 6. (1) členu GDPR ali 9. (2) členu GDPR, in ni druge zakonske podlage za njihovo zbiranje;

posameznik nasprotuje obdelavi na podlagi 21. (1) ali 21. (2) člena GDPR in ni druge zakonske podlage za njihovo zbiranje;

so bili osebni podatki nezakonito obdelani.

Osebni podatki morajo biti izbrisani v skladu z nacionalno zakonodajo članice EU.

Kjer je upravljalec določene osebne podatke naredil javne in jih je po 17. (1) členu GDPR dolžan izbrisati, bo sam sprejel potrebne ukrepe in informiral ostale obdelovalce, da je posameznik zahteval izbris. V kolikor se želi posameznik poslužiti te pravice, lahko kadarkoli kontaktira upravljalca.

         e) Pravica do prepovedi obdelave

Vsakemu posamezniku je zagotovljena pravica do prepovedi obdelave osebnih podatkov v bazah upravljalca, če so zagotovljeni naslednji pogoji:

posameznik nasprotuje točnosti osebnih podatkov (prepoved za čas, ki ga upravljalec potrebuje, da podatke preveri);

obdelava je nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega omejuje njihovo uporabo;

upravljalec ne potrebuje več osebnih podatkov za namene obdelave, vendar jih ne sme izbrisati zaradi drugih zakonskih omejitev;

posameznik ugovarja obdelavi v skladu z 21. (1) členom GDPR, dokler se ne preveri, ali upravičeni razlogi upravljalca prevladajo nad posameznikovimi.

V kolikor se želi posameznik poslužiti te pravice, lahko kadarkoli kontaktira upravljalca.

         f) Pravica do prenosljivosti

Vsakemu posamezniku je zagotovljena pravica do prenosljivosti njegovih osebnih podatkov in izvoza teh z varnim postopkom, s pomočjo katerega lahko posameznik pridobi svoje osebne podatke v strojno berljivi obliki (mogoče na preprost način obdelati z računalnikom). Te podatke ima posameznik pravico prenesti k drugemu upravljalcu. Pogoj je, da se obdelava podatkov izvaja na podlagi soglasja iz 6. (1) člena ali 9. (2) člena GDPR ali na podlagi pogodbe iz 6. (1) člena GDPR in da se obdelava izvršuje avtomatizirano.

Poleg tega ima posameznik pri uveljavljanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov v skladu z 20. (1) členom GDPR pravico, da osebne podatke posreduje neposredno od enega upravljalca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo in če to ne vpliva škodljivo na pravice in svoboščine drugih.

V kolikor se želi posameznik poslužiti te pravice, lahko kadarkoli kontaktira upravljalca.

         g) Pravica do ugovora

Vsakemu posamezniku je zagotovljena pravica do ugovora do obdelave njegovih osebnih podatkov na podlagi 6. (1) člena GDPR. To se nanaša tudi na profiliranje.

Upravljalec v primeru ugovora ne bo več obdeloval osebnih podatkov, razen če lahko dokaže utemeljene zakonske razloge za obdelavo, ki nadomešča interese, pravice in svoboščine posameznika ali za vzpostavitev, izvajanje ali zaščito pravnih zahtevkov.

Če Perunika varnost d.o.o. obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, za takšno trženje. To velja za profiliranje, če je povezano s takšnim neposrednim trženjem. Če posameznik ugovarja obdelavi, upravljalec osebnih podatkov ne bo več obdeloval v te namene.

Poleg tega ima posameznik pravico iz razlogov, ki se nanašajo na njegov poseben položaj, ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, s strani upravljalca za znanstvene ali zgodovinske namene ali za statistične namene v skladu s 89. (1) členom GDPR, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja zaradi javnega interesa.

V kolikor se želi posameznik poslužiti te pravice, lahko kadarkoli kontaktira upravljalca.

         h) Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Vsak posameznik ima pravico, da ne bo predmet odločitve, ki temelji samo na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, ki ima pravne učinke zanj ali pa podobno pomembno vpliva na njega, če odločitev (1) ni nujna za sklenitev ali izvedbo pogodbe med posameznikom in upravljalcem, ali (2) ni dovoljena z zakonodajo EU ali države članice, ki določa primerne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin posameznikov ter zakonitih interesov ali (3) ne temelji na izrecnem soglasju posameznika.

Če je odločitev (1) potrebna za sklenitev ali izvedbo pogodbe med posameznikom in upravljavcem podatkov, ali (2) temelji na izrecnem soglasju posameznika, na katerega se podatki nanašajo, bo upravljalec izvajal ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin posameznikov in zakonitih interesov.

V kolikor se želi posameznik poslužiti te pravice, lahko kadarkoli kontaktira upravljalca.

         i) Pravica do umika soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Vsak posameznik ima pravico, da prekliče katerokoli soglasje, ki ga je kadarkoli dal upravljalcu. V kolikor se želi posameznik poslužiti te pravice, lahko kadarkoli kontaktira upravljalca.

11. Zaščita osebnih podatkov pri uporabi omrežja Facebook

Na tej spletni strani ima upravljalec integrirane komponente podjetja Facebook. Facebook je socialno omrežje.

Socialno omrežje je prostor za družabna srečanja na internetu, spletna skupnost, ki običajno omogoča uporabnikom, da komunicirajo med seboj in sodelujejo v virtualnem prostoru. Socialno omrežje lahko služi kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj ali omogoči spletni skupnosti, da zagotovi osebne ali poslovne informacije. Facebook omogoča uporabnikom socialnih omrežij ustvarjanje zasebnih profilov, nalaganje fotografij in gradnjo socialnega omrežja prek zahtev prijateljev.

Družba za upravljanje družbe Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA. Če oseba živi zunaj ZDA ali Kanade, je upravljalec Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Z vsakim klicem na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja upravljalec in v katerega je vključena komponenta Facebook (vtičniki Facebook), spletni brskalnik v informacijskem sistemu posameznika samodejno zahteva, da prenesete prikaz ustrezne Facebook komponente iz Facebooka prek komponente Facebook. Pregled vseh Facebook vtičnikov se lahko dostopa na naslovu https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Med tem tehničnim postopkom se Facebook seznani s tem, katera spletna mesta je posameznik obiskal.

Če je posameznik sočasno prijavljen na Facebooku, Facebook z vsakim klicem posameznika na našo spletno stran zazna (za celotno trajanje njihovega preživljanja časa na naši spletni strani), katere specifične podstrani naše internetne strani je obiskal posameznik. Te informacije so zbrane prek komponente Facebook in so povezane z ustreznim Facebook računom posameznika. Če je oseba kliknila na enega od gumbov Facebook omrežja, ki je integriran na našo spletno mesto, npr. gumb »Všeč mi« ali če posameznik, na katerega se podatki nanašajo, predloži komentar, Facebook poveže te podatke z osebnim Facebook uporabniškim računom posameznika.

Facebook vedno preko komponent Facebook navaja informacije o obisku naše spletne strani, ko je posameznik v času klica na našo spletno stran prijavljen na Facebooku. To se zgodi, ne glede na to, ali posameznik uporabi konkretno komponento Facebooka ali ne. Če takšen prenos informacij v Facebook za posameznika ni zaželen, potem to lahko prepreči, tako da se odjavi s svojega Facebook računa, preden vzpostavi klic na našo spletno stran.

Navodila za zaščito podatkov, ki jih je objavil Facebook, so na voljo na naslovu https://facebook.com/about/privacy/. Ponujajo informacije o zbiranju, obdelavi in ​​uporabi osebnih podatkov prek Facebooka. Poleg tega je razloženo, kakšne nastavitve ponuja Facebook za zaščito zasebnosti posameznika. Na voljo so tudi različne možnosti konfiguracije, ki omogočajo odpravo prenosa podatkov na Facebook. Posamezniki lahko te aplikacije uporabijo za odstranitev prenosa podatkov na Facebook.

12. Zaščita osebnih podatkov pri uporabi storitev Google Analytics (s funkcijo anonimizacije)

Na tej spletni strani je upravljalec vključil komponento storitve Google Analytics (s funkcijo anonimizacije). Storitev Google Analytics je storitev spletne analitike. Spletna analitika je zbiranje, obdelava in analiza podatkov o vedenju obiskovalcev spletnih strani. Storitev spletne analize zbira, med drugim podatke o spletnem mestu, iz katere je prišla oseba (t. i. 'referrer'), katere podstrani so bile obiskane, ali kako pogosto in za koliko časa je bila gledana podstran. Spletna analitika se večinoma uporablja za optimizacijo spletne strani in za izvedbo analize stroškov in koristi internetnega oglaševanja.

Upravljalec komponent Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Za spletno analizo prek storitve Google Analytics upravljalec uporablja aplikacijo "_gat. _anonymizeIp". S to aplikacijo se IP naslov internetne povezave s posameznikom Google skrajša in anonimizira pri dostopu do naših spletnih strani iz države članice EU ali druge države pogodbenice.

Namen komponente Google Analytics je analizirati promet na naši spletni strani. Google uporablja zbrane podatke in informacije, med drugim za ocenjevanje uporabe naše spletne strani in zagotavljanje spletnih poročil, ki prikazujejo dejavnosti na naših spletnih straneh, in za druge storitve v zvezi z uporabo naše spletne strani.

Google Analytics postavi piškotek v informacijski sistem posameznika. Opredelitev piškotkov je opisana zgoraj. Z nastavitvijo piškotka Google lahko analizira uporabo našega spletnega mesta. Z vsakim klicem na eno od posameznih podstrani te spletne strani, v katerega je bila vključena komponenta storitve Google Analytics, bo internetni brskalnik v informacijskem sistemu posameznika samodejno posredoval podatke prek komponente Google Analytics za spletno oglaševanje in poravnavo provizij Googlu. Med tem tehničnim postopkom podjetje Google pridobi osebne podatke, na primer naslov IP posameznika, kar Googlu med drugim pomaga razumeti izvor obiskovalcev in klikov ter pozneje ustvariti poravnave provizij.

Piškotek se uporablja za shranjevanje osebnih podatkov, kot so čas dostopa, lokacija, iz katere je bil dostop omogočen, in pogostost obiskov posameznikov na naši spletni strani. Z vsakim obiskom naše spletne strani bodo osebni podatki, vključno z naslovom IP, ki jih uporablja posameznik, poslani Googlu v ZDA. Te osebne podatke Google hrani v ZDA. Google lahko te osebne podatke, zbrane s tehničnim postopkom, posreduje tretjim osebam.

Posameznik lahko, kot je navedeno zgoraj, kadarkoli prepreči nastavitev piškotkov prek naše spletne strani z ustrezno nastavitvijo uporabljenega spletnega brskalnika in s tem trajno zavrne njihovo uporabo. Taka nastavitev bi tudi preprečila, da Google Analytics namesti piškotek v informacijski sistem posameznika. Poleg tega se lahko piškotki, ki jih že uporablja Google Analytics, kadarkoli izbrišejo prek spletnega brskalnika ali drugih programov.

Poleg tega ima posameznik možnost ugovarjati zbirki podatkov, ki jih ustvari Google Analytics, ki je povezana z uporabo te spletne strani, pa tudi obdelavo teh podatkov s strani Googla. V ta namen mora posameznik prenesti dodatek brskalnika pod povezavo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout in ga namestiti. Ta dodatek brskalnika pove Google Analytics prek JavaScripta, da se morebitni podatki in podatki o obiskih spletnih strani ne prenesejo v storitev Google Analytics. Namestitev dodatkov za brskalnik je Googlov ugovor. Če je sistem informacijske tehnologije posameznika kasneje izbrisan, preoblikovan ali na novo nameščen, mora posameznik znova namestiti dodatke brskalnika, da onemogoči Google Analytics. Če je posameznik odstranil te dodatke v brskalniku ali jih onemogočil, je vedno mogoče izvesti njihovo ponovno namestitev ali ponovno aktiviranje.

Več informacij o varovanju podatkov lahko dobite na strani: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ in http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics je bolj podrobno predstavljen tukaj: https://www.google.com/analytics/.

13. Zaščita osebnih podatkov pri uporabi storitev Google Remarketing

Na tej spletni strani je upravljalec vključil storitve Google Remarketing. Google Remarketing je funkcija programa Google AdWords, ki podjetju omogoča prikazovanje oglasov uporabnikom interneta, ki so že prej preživljali čas na spletnem mestu podjetja Perunika varnost d.o.o. Vključevanje storitev Google Remarketing podjetju omogoča, da ustvarja oglaševanje na podlagi posameznikov in s tem zainteresiranim uporabnikom interneta prikaže ustrezne oglase.

Upravljalec komponent Google Remarketing je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Namen Google Remarketing je vstavitev oglaševanja, ki je pomembno za zanimanje. Ponovno trženje v Googlu nam omogoča prikazovanje oglasov v Googlovem omrežju ali na drugih spletnih mestih, ki temeljijo na individualnih potrebah in so v skladu z interesi uporabnikov interneta.

Google Remarketing nastavi piškotek v informacijskem sistemu posameznika. Opredelitev piškotkov je opisana zgoraj. Z nastavitvijo piškotka Google omogoča prepoznavo obiskovalca našega spletnega mesta, če pokliče zaporedne spletne strani, ki so tudi del Googlovega oglaševalskega omrežja. Z vsakim klicem na spletno mesto, na katerem je storitev Google Remarketing vključena, se spletni brskalnik posameznika samodejno identificira z Googlom. Med tem tehničnim postopkom Google prejme osebne podatke, kot so naslov IP ali obnašanje brskalnika uporabnika, ki jih Google med drugim uporablja za vstavljanje oglasov, ki so pomembni za posameznikovo zanimanje.

Piškotek se uporablja za shranjevanje osebnih podatkov, npr. spletne strani, ki jih obišče posameznik. Vsakič, ko obiščemo naše spletne strani, so osebni podatki, vključno z naslovom IP dostopa do interneta posameznika, poslani Googlu v ZDA. Te osebne podatke Google hrani v ZDA. Google lahko te osebne podatke, zbrane s tehničnim postopkom, posreduje tretjim osebam.

Posameznik lahko, kot je navedeno zgoraj, kadarkoli prepreči nastavitev piškotkov prek naše spletne strani z ustrezno prilagoditvijo uporabljenega spletnega brskalnika in s tem trajno zavrne nastavitev piškotkov. Taka prilagoditev uporabljenemu internetnemu brskalniku bi tudi preprečila Googlu, da nastavi piškotek na informacijski sistem posameznika. Poleg tega se lahko piškotki, ki jih že uporablja Google, kadarkoli izbrišejo prek spletnega brskalnika ali drugih programov.
 

Poleg tega ima posameznik možnost nasprotovati Googlovemu sistemu oglaševanja. V tem primeru posameznik obišče naslednjo spletno stran in na njej opravi želene nastavitve: www.google.de/settings/ads.

Več informacij o varovanju osebnih podatkov in oglaševanju Googla lahko dobite na naslednji spletni strani: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

14. Zaščita osebnih podatkov pri uporabi storitev Google AdWords

Na tej spletni strani je upravljalec vključil storitve Google AdWords. Google AdWords je storitev za internetno oglaševanje, ki oglaševalcu omogoča, da oglašuje v rezultatih Googlovega iskalnika in Googlovem oglaševalskem omrežju. Google AdWords oglaševalcu omogoča, da vnaprej določi določene ključne besede, s pomočjo katerih se oglas v Googlovih rezultatih iskanja prikaže šele takrat, ko uporabnik uporabi iskalnik za pridobitev rezultatov iskanja ključnih besed. V Googlovem oglaševalskem omrežju so oglasi razdeljeni na ustrezne spletne strani z uporabo samodejnega algoritma ob upoštevanju predhodno določenih ključnih besed.

Upravljalec storitev Google AdWords je podjetje Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Namen Googlovega programa AdWords je promocija našega spletnega mesta z vključitvijo ustreznega oglaševanja na spletnih straneh tretjih oseb ter v rezultatih iskalnika Google.

Če posameznik doseže našo spletno stran prek Googlovega oglasa, se v sistem informacijske tehnologije posameznika nastavi piškotek za konverzije prek Googla. Opredelitev piškotkov je opisana zgoraj. Piškotek za konverzije izgubi veljavnost po 30 dneh in se ne uporablja za identifikacijo posameznika. Če piškotek še ni potekel, se piškotek konverzije uporabi za preverjanje, ali so bile na naši spletni strani vpete nekatere podstrani, npr. nakupovalni voziček iz spletnega trgovinskega sistema. S piškotkom za konverzijo lahko Google in upravljalec razumeta, ali je oseba, ki je dosegla oglas AdWords na naši spletni strani, izvršila ali preklicala nakup blaga.

Podatke in informacije, zbrane s pomočjo piškotka za konverzijo, Google uporablja za ustvarjanje statističnih podatkov o obiskih našega spletnega mesta. Statistični podatki obiska se uporabljajo za določitev skupnega števila uporabnikov, ki so bili vključeni prek oglasov AdWords, da bi ugotovili uspeh ali neuspeh vsakega oglasa AdWords in v prihodnosti optimizirali oglase AdWords. Niti naše podjetje niti drugi oglaševalci v programu Google AdWords ne prejmejo informacij od Googla, da bi lahko identificirali posameznika.

Piškotek za konverzije shrani osebne podatke, npr. spletne strani, ki jih obišče posameznik. Vsakič, ko obišče posameznik naše spletne strani, so njegovi osebni podatki, vključno z naslovom IP, poslani Googlu v ZDA. Te osebne podatke Google hrani v ZDA. Google lahko te osebne podatke, zbrane s tehničnim postopkom, posreduje tretjim osebam.

Posameznik lahko, kot je navedeno zgoraj, kadarkoli prepreči nastavitev piškotkov prek naše spletne strani z ustrezno prilagoditvijo uporabljenega spletnega brskalnika in s tem trajno zavrne nastavitev piškotkov. Taka prilagoditev uporabljenemu internetnemu brskalniku bi tudi preprečila Googlu, da nastavi piškotek na informacijski sistem posameznika. Poleg tega se lahko piškotki, ki jih že uporablja Google, kadarkoli izbrišejo prek spletnega brskalnika ali drugih programov.

Poleg tega ima posameznik možnost nasprotovati Googlovemu sistemu oglaševanja. V tem primeru posameznik obišče naslednjo spletno stran in na njej opravi želene nastavitve: www.google.de/settings/ads.

Več informacij o varovanju osebnih podatkov in oglaševanju Googla lahko dobite na naslednji spletni strani: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

15. Zaščita osebnih podatkov pri uporabi storitev socialnega omrežja Instagram

Na tej spletni strani je upravljalec namestil integrirane komponente storitve Instagram. Instagram je storitev, ki je lahko kvalificirana kot avdiovizualna platforma, ki uporabnikom omogoča izmenjavo fotografij in videoposnetkov ter razširjanje takih podatkov v druga socialna omrežja.

Upravljalec storitev Instagram je podjetje Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, ZDA.

Z vsakim pozivom na eno od posameznih podstrani spletne strani upravljalca, na kateri je bila integrirana komponenta Instagram (gumb Instagram), internetni brskalnik v informacijskem sistemu posameznika samodejno pokliče za prenos prikaza ustrezne Instagramove komponente. Med tem tehničnim postopkom Instagram izve, ali je posameznik obiskal določeno podstran našega spletnega mesta.

Če je posameznik sočasno prijavljen v Instagram, Instagram z vsakim klicem na našo spletno stran zazna za celotno trajanje bivanja na naši spletni strani, katero specifično podstran naše internetne strani je obiskal posameznik. Ti podatki se zbirajo prek komponente Instagram in so povezani z ustreznim Instagram računom posameznika. Če posameznik izbere enega od integriranih gumbov Instagram na naši spletni strani, Instagram samodejno poveže te podatke s podatki osebnega uporabniškega računa Instagram in shranjuje njegove osebne podatke.

Instagram prejme informacije prek komponente Instagram, da je posameznik obiskal našo spletno stran, pod pogojem, da je ta posameznik predhodno prijavljen v Instagramu ob obisku naše spletne strani. To se zgodi, ne glede na to, ali oseba klikne gumb Instagram ali ne. Če takšnen prenos podatkov v Instagram ni zaželen za posameznika, potem lahko to prepreči tako, da se odjavi s svojega Instagram računa, preden obišče naše spletno mesto.

Za več informacij o varovanju podatkov na omrežju Instagram obiščite spletni strani https://help.instagram.com/155833707900388 in https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

16. Način plačila: zaščita osebnih podatkov pri uporabi storitev PayPal kot plačilnega prehoda

Na tej spletni strani je upravljalec integriral komponente plačilnega prehoda PayPal. PayPal je ponudnik spletnih plačilnih storitev. Plačila se obdelujejo prek tako imenovanih računov PayPal, ki predstavljajo navidezne zasebne ali poslovne račune. PayPal lahko tudi obdeluje navidezna plačila prek kreditnih kartic, če uporabnik nima računa PayPal. Račun PayPal se upravlja preko e-poštnega naslova, zato ni klasičnih številk tekočega računa. PayPal omogoča spletna plačila tretjim osebam ali prejemanje plačil. PayPal sprejema funkcije skrbnika in nudi storitve zaščite kupcev.

Evropsko podjetje za upravljanje s storitvami PayPal je PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Če posameznik med postopkom naročanja izbere PayPal kot možnost plačila v spletni trgovini, njegove podatke samodejno posredujemo upravljalcu storitev PayPal. Z izbiro te možnosti plačila se posameznik strinja s prenosom osebnih podatkov, potrebnih za obdelavo plačila.

Osebni podatki, posredovani PayPalu, so običajno ime, priimek, naslov, elektronski naslov, naslov IP, telefonska številka, številka mobilnega telefona ali drugi podatki, potrebni za obdelavo plačila. Obdelava kupoprodajne pogodbe zahteva tudi take osebne podatke, ki so povezani z naročilom.

Prenos podatkov je namenjen obdelavi plačil in preprečevanju goljufij. Upravljalec osebne podatke prenese PayPalu, zlasti če je podan upravičen razlog za prenos. Osebne podatke, izmenjane med PayPalom in upravljalcem bo PayPal posredoval gospodarskim kreditnim agencijam. Ta prenos je namenjen preverjanju identitete in kreditne sposobnosti.

PayPal bo po potrebi posredoval osebne podatke povezanim strankam in ponudnikom storitev ali podizvajalcem, kolikor je to potrebno za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali za obdelavo podatkov v naročilu.

Posameznik lahko kadarkoli prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov s strani PayPala. Preklic ne vpliva na osebne podatke, ki jih je treba obdelati, uporabljati ali posredovati v skladu s (pogodbeno) obdelavo plačil.

Za več informacij o varovanju podatkov pri uporabi storitev PayPal poiščite na spletni strani: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

17. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Kot pravna podlaga za postopke obdelave, za katere pridobimo soglasje za določen namen obdelave, služi 6. (1) člen GDPR. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvedbo naročila, na katero je posameznik prostovoljno pristal (na primer, če so postopki obdelave potrebni za dobavo blaga ali za zagotavljanje katerekoli druge storitve), temelji obdelava osebnih podatkov na 6. (1b) členu GDPR. Enako velja za postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje predpogodbenih ukrepov, na primer v primeru poizvedb o naših izdelkih ali storitvah. V kolikor je naša družba zakonsko obvezana za postopke, ki zahtevajo obdelavo osebnih podatkov, na primer za izpolnjevanje davčnih obveznosti, obdelava osebnih temelji na 6. (1c) členu GDPR. V redkih primerih je potrebna obdelava osebnih podatkov za zaščito vitalnih interesov posameznika ali druge fizične osebe, na primer, če bi bil v našem podjetju poškodovan obiskovalec in bi morali njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge pomembne informacije posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. Nato bi obdelava temeljila na 6. (1d) členu GDPR. Nazadnje bi postopki predelave lahko temeljili na 6. (1f) členu GDPR. Ta pravna podlaga se uporablja za postopke obdelave, ki niso zajeti v nobenem od zgoraj navedenih pravnih razlogov, če je obdelava potrebna za namene legitimnih interesov, ki jih zasleduje naša družba ali tretja oseba, razen če nad temi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Takšni postopki obdelave so izrecno dopustni, ker jih je evropski zakonodajalec posebej omenil. Menil je, da se lahko predvidi upravičen (legitimen) interes, če je posameznik stranka upravljalca (Uvodna izjava 47, 2. stavek GDPR).

18. Legitimni interesi upravljalca ali tretje stranke

Kjer obdelava osebnih podatkov temelji na 6. (1f) členu so naši legitimni interesi izvedba posla s poudarkom na dobrobiti vseh zaposlenih v podjetju.

19. Obdobje hranjenja osebnih podatkov

Merilo, ki se uporablja za določitev obdobja hranjenja osebnih podatkov, je ustrezno zakonsko obdobje hrambe. Po izteku tega obdobja se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo, če to ni več potrebno za izpolnitev pogodbe ali začetek pogodbe.

20. Zagotavljanje osebnih podatkov kot zakonske ali pogodbene zahteve; Zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe; Obveznost posameznika, da zagotovi osebne podatke; morebitne posledice neupoštevanja takih zahtev

Pojasnjujemo, da je delno hranjenje osebnih podatkov po zakonu nujno (npr. davčne uredbe) ali pa tudi posledica pogodbenih določb (npr. informacije o pogodbenem partnerju). Včasih je treba skleniti pogodbo, da nam posameznik posreduje osebne podatke, ki jih moramo naknadno obdelati. Posameznik nam je na primer dolžan posredovati osebne podatke, ko naša družba podpiše pogodbo z njim. Neobstoj osebnih podatkov bi imel za posledico, da pogodbe z osebo, na katero se podatki nanašajo, ni mogoče skleniti. Preden posameznik posreduje svoje osebne podatke, se mora obrniti na zaposlenega v podjetju Perunika varnost d.o.o. Zaposleni pojasni posamezniku, ali je zagotavljanje osebnih podatkov po zakonu ali pogodbi potrebno in ali je potrebno za sklenitev pogodbe, ne glede na to, ali obstaja obveznost posredovanja osebnih podatkov in posledic neobstoja osebnih podatkov.

21. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev in profiliranja

Kot odgovorno podjetje ne uporabljamo sistema avtomatiziranega sprejemanja odločitev in/ali profiliranja.